Categories
Dimethyltryptamine LSD Uncategorized

Svampjakt och identifiering av svampar

Om du är svensk eller turist och vill jaga shroomi i Sverige finns här en kort guide till helig frukt i Sverige.

Jaktsäsong: Augusti till november

P.semilanceata, även känd som frihetshatt eller (toppsl?tsskivling i Sverige) är den mest populära rekreationssvampen som finns i Sverige. De södra delarna av Sverige är idealiska för att hitta P.semilanceata och andra psilocybe-svampar.

Psilocybe Cubensis

QUAGEN COUGH SYRUP

Din bästa insats är att leta runt gårdar eller någon typ av odlad mark. Golfbanor är en personlig favorit men jag brukar också hitta en hel del vid vägkanterna. Du kommer inte att hitta några liberty caps i skogen men de är mycket vanliga runt trädbevuxna områden. När jag var i grundskolan hittade jag en sats på skolans gräsmatta 🙂

Personligen tycker jag att det är fantastiskt att så få människor faktiskt är ute och svampar där jag bor eftersom det är så lätt att hitta stora mängder. P.semilanceata är förmodligen mycket svårt att odla inomhus och dess styrka är inget annat än hisnande. Förra hösten åt jag 50 mycket små liberty caps och det blåste mig helt bort. En nybörjare bör prova 20.

Amanita muscaria är en annan art som är superlätt att hitta över hela Sverige. Om din shrooming är ute är detta den art som du sannolikt kommer att kunna känna igen på grund av dess slående utseende. Tyvärr suger de psykoaktiva egenskaperna hos denna shroom och du kan mycket lätt hamna död om du äter för många av dessa. Jag skulle inte rekommendera denna shroom till ens min värsta fiende.
I Sverige kallas amanita-stammarna Flugsvamp (flugsvamp).

En nyligen upptäckt svamp i Sverige är Psilocybe laetissima och den hittades växande i naturen på den populära turistön Gotland. De psykoaktiva egenskaperna hos denna svamp sägs vara dåliga.

Psilocybe Coprophila är en annan bra shroom. Även om det inte är så vanligt som frihetslocken, ger det fortfarande en stor höjd. (20-30 svampar normal dosering) Som namnet antyder hittar du den här som växer på ko-gödsel.

Här är en lista över svampar du kan stöta på med deras givna namn på svenska.

Psilocybe Semilanceata (Toppsl?tskivling)
Psilocybe Merdaria (Rotsl?tskivling)
Psilocybe Rhombispora (Skogssl?tskivling)
Psilocybe Montana (Strimmig Sl?tskivling)
Psilocybe Inquilina (Klumpskr?ling)
Psilocybe Coprophila (Dyngsl?tskivling)
Psilocybe Subcoprophila ? Okänd
Panaeolus Campanulatus (Allm?n brokskivling) samma art olika namn
Panaeolus Sphinctrinus (Allm?n brokskivling) samma som ovan med svenskt namn.
Panaeolus Foenisecii (Sl?tterbrokskivling)
Conocybe Lactea (Klockh?tting) Förväxlas lätt med en mycket giftig svamp.
Conocybe Cyanopus (Liten klockh?tting)

Ha alltid med dig en svampbok och ät aldrig något som du inte är säker på.
Du kan köpa lite Methaminosulfat (används vid fotografering) för att hjälpa dig att identifiera dina svampar. Sätt sulfatet i 20 delar destillerat vatten och häll lite på svampens stam, om stammen blir mörklila bör du vara ok.
Jag har aldrig själv provat detta så jag kan inte garantera det.

Om du har några frågor är du välkommen att fråga mig. Jag kommer att få massor av sporutskrifter i höst så om du är intresserad av en viss art är jag villig att ge / handla.

Fred.

Categories
Dimethyltryptamine Ecstasy LSD Meskalin eller Peyote Ololiuqui eller Morning Glory Seeds Psilocybin eller magiska svampar

Resultat och säkerhet som involverar Psilocybe cubensis förutom Panaeolus cyanescens speciella svampextrakt i endothelin1inducerad hypertrofi plus cellskada i hela kardiomyocyter

Abstrakt

Prevalensen förknippad med svår depression hos personer med kronisk kranskärlssvikt är högre än i normal mängd. Depression vid hjärtsvikt har blivit en viktig fråga. Psilocybininnehållande svampar som vanligtvis kallas magiska svampar har använts med tanke på att forntiden för sina sinnesläkande egenskaper. Deras säkerhet under hjärt- och kärlsjukdomar är helt enkelt inte helt erkänd och kan utgöra eftersom en exponering för eventuella användare som kämpar med dessa hälsoproblem. Studie undersöker effekterna och säkerheten av Psilocybe cubensis och Panaeolus cyanescens magiska svampar använda sig av från släktet Psilocybe respektive Panaeolus, i ett ruttet hypertrofi tillstånd inom vilket endotelin-1 dysfunktion är en faktor till patogenes. Vi undersökte effekterna av svampextrakten på endotelin-1-inducerad hypertrofi och tumörnekrosfaktor-? (TNF-? )-inducerad cellskada i H9C2 kardiomyocyter. Svamparna kokartorkades och avlägsnades med kallt och även kokhett vatten. H9C2 kardiomyocyter aktiverades med endotelin-1 före behandling med extrakt under 48 h. Cellpersonskador stimulerades med TNF-?. Resultaten rekommenderade att normalvattenextrakten av Panaeolus cyanescens och Psilocybe cubensis verkligen inte förvärrade den ruttna hypertrofin inducerad av endotelin-1 samt skyddade mot TNF-? -inducerad skada och även celldöd i de koncentrationer som användes. Effekterna stödjer medicinsk säker användning av svampar under kontrollerade problem och varnade arbete med högre nivåer.

Inledning

psilocybe cubensis australia identifiering

Hjärtfel är väldefinierat medan ett komplext specialiserat medicinskt syndrom som mycket väl kan vara resultatet av någon styrka och/eller funktionell hjärtsjukdom som försämrar förmågan hos typiskt hjärtats ventrikel för att fylla med eller kanske kasta ut blod när det behövs. Hjärtsvikt är ett problem för den allmänna välfärden och en av de främsta orsakerna till sjuklighet och dödlighet. Sjukdomen medför en ny betydande påverkan på livskvaliteten som leder till störningar inom det dagliga livet för många drabbade människor. Det rapporteras att prevalensen av betydande depression vid ihållande hjärtsvikt kommer att vara cirka 20? fyrtio procent, vilket är fyra? 5 procent högre än hos hela befolkningen. Dessutom kan depression hos patienter med hjärtsvikt leda till en tvåfaldig ökning av dödligheten. Som ett resultat av detta har depression inne hos patienter med hjärtsvikt kommit att bli ett stort problem.

Psilocybininnehållande svampar, allmänt kända som magiska svampar, har använts sedan urminnes tider för sina sinneshelande egenskaper hos olika infödda befolkningar. Nyligen upptäcktes att psilocybin (4-fosforyloxy-N, N-dimetyltryptamin), en ny naturlig hallucinogen och till och med en huvudblandning i magiska svampar, ger betydande antidepressiva resultat. Medvetenheten och användningen av magiska svampar när det gäller depression och bättre livskvalitet ökar på grund av detta. Rekreationsdosen av de flesta kunder varierar från bara en till 3. några g torkade svampar eller 10? 15 g i samband med färska svampar. Magiska svampar anses vanligtvis inte vara farliga med en dödlig dos på 280 mg/kg hos råttor utöver 17 kg/70 kg för människor8. Dödliga förgiftningar på grund av erfarenhet av magiska svampar är sällsynta och rapporteras ofta vara främst på grund av kombination med vissa andra droger. Psilocybininnehållande svampar är dock också kända för att inducera tillfällig ökning av hjärtfrekvens och blodtryck. Denna ökning av hjärtfrekvensen och blodtrycket kan utgöra ett hot mot användare som lider av kardiovaskulära hälsoproblem, t.ex. kranskärlssvikt. Därför bör användningen och säkerheten av magiska svampar i samband med hjärtsvikt undersökas.

I denna studie undersöks effekterna och den grundläggande säkerheten hos Psilocybe cubensis och Panaeolus cyanescens magiska svampar av släktet Psilocybe respektive Panaeolus inom patologiska hypertrofiproblem där endotelin-1 (ET1-1)-störning kommer att vara en bidragande orsak till patogenesen. Endotelin-1 är en potent vasokonstriktor som spelar den kritiskt viktiga rollen inom induktionen i samband med myocythypertrofi. Hjärthypertrofi innebär en ökning av centrumstorleken utan myocytproliferation. Inledningsvis är hjärthypertrofi adaptiv, men med tiden eftersom sjukdomen fortsätter övergår den till ett nytt dekompensationsstadium som är patologiskt förutom att den utvecklas till hjärtsvikt. Patologisk hypertrofi kännetecknas av en ökning av uttrycket av gener från fosterfamiljen, såsom natriuretiska peptider (ANP) och hjärnnatriuretiska peptider (BNP). ANP och BNP är välkända korridormärken för kardiovaskulär svikt. Inblandning i samband med Gq-proteinparets radiosignalering är en annan huvudindikator i samband med patologisk hypertrofi. Deras agonister inkluderar ET-1 och angiotensin II som båda är kroniskt förhöjda i sjukdomen där dessa personer inducerar sina resultat på hjärtmyocyter, förändrar excitation anxiété-kopplingen och ännu mer kroniska effekter i hjärttillväxten. Effektiva pro-hypertrofa effekter av ET-1 in vitro på primära etniciteter av ventrikulära myocyter är märkbart inom de första femton minuterna av dess applicering på vanligtvis cellerna.

Denna översikt utvärderar inledningsvis de särskilda effekterna av Psilocybe cubensis och Panaeolus cyanescens magiska svampars vattenextrakt, 1 av den ofta använda extraktionsmetoden av svampanvändare, på ET-1-inducerad hypertrofi med hjälp av råttembryonala ventrikulära H9C2 kardiomyoblaster, den välkända och väsentligt använda in vitro cellmodellen tillsammans med allmänt accepterad tillförlitlighet i kardiovaskulär läkemedelsforskning. Vi bedömer också säkerheten som involverar de två hemliga svamparna på tillväxtnekrosfaktor-? (TNF-? )-inducerade cellskador och död om H9C2 kardiomyocyter. Tumörnekrosfaktor-? är en proinflammatorisk cytokin som också identifierats spela någon form av avgörande roll i patogenesen och utvecklingen av kardiovaskulära skador och apoptos, hypertrofi och hjärtsvikt. Resultatet av denna studie kan möjligen ge information om säkerheten eller risken med de två mirakelsvamparnas användning vid allvarlig depression i samband med hjärtsvikt.

Categories
Dimethyltryptamine Ecstasy LSD Uncategorized

5 psykedeliska aktier att titta på

I november 2020 blev Oregon den första delstaten i USA att legalisera psilocybin, den aktiva ingrediensen i så kallade “magiska svampar”. Ungefär som cannabis, blir psykedelika nu mer mainstream, och investerare tar upp vad som kan vara en stor långsiktig möjlighet. Research and Markets uppskattade nyligen att marknaden för psykedeliska droger kommer att växa med 12,4 % årligen under de kommande sju åren och nå 10,75 miljarder dollar 2027. I maj lanserade Defiance Defiance Next Gen Altered Experience ETF (ticker: PSY), en samling toppaktier fokuserade om psykedelika och cannabis.

Men ungefär som de första dagarna av offentliga cannabisaktier, är den begynnande psykedeliska drogaktiegruppen ett högriskområde med hög belöning, med många potentiella fallgropar för investerare. Här är fem av de bästa psykedeliska drogaktierna som innehas av PSY börshandlade fond som investerare bör titta på under de kommande åren.

Mind Medicine (MNMD)
Compass Pathways (CMPS)
Field Trip Health (FTRPF)
Cybin (CLXPF)
Numinus Wellness (LKYSF)
[ LÄS: Registrera dig för aktienyheter med vårt Invested-nyhetsbrev. ]
Mind Medicine (MNMD)
Mind Medicine är ett bioteknikföretag som driver kliniska prövningar på flera läkemedelskandidater, inklusive en experimentell LSD-terapi med smeknamnet “Project Lucy”. Terapin är i fas 2b-prövningar, medan Mind Medicines LSD-mikrodoserings- och opioidabstinensprojekt båda går in i fas 2. Företaget påbörjar också ett nytt projekt för att undersöka effektiviteten av LSD och andra psykedelika vid smärtbehandling.

Mind Medicines målindikationer – som inkluderar depression, hyperaktivitetsstörning med uppmärksamhetsbrist och missbruk – är enorma och kan ge en enorm långsiktig uppsida för investerare om en eller flera av dess pipelinebehandlingar så småningom godkänns. Mind Medicine förväntas inte slutföra de flesta av sina fas 2-studier förrän någon gång i år eller senare. Under tiden genererar företaget praktiskt taget inga intäkter och förbränner kontanter, vilket gör det till ett högriskspel.

MNMD-pris idag av TradingView
Compass Pathways (CMPS)
Compass Pathways forskar om psilocybin vid behandling av patienter som lider av behandlingsresistent depression. Compass COMP360 är syntetiskt psilocybin som är i fas 2b-testning. Patienterna i försöken tar läkemedlet i en kontrollerad miljö och en terapeut berättar för dem om upplevelsen.

Compass är fortfarande långt från Food and Drug Administrations godkännande, men en liknande fas 3-studie av University of California-San Francisco, med användning av MDMA vid behandling av posttraumatisk stressyndrom, gav nyligen uppmuntrande resultat.

Compass Pathways slutförde sitt börsintroduktion redan i september 2020 till 17 USD per aktie. Sedan debuten har aktien handlats till mer än $60 men är tillbaka nere på runt $36. Med tanke på oförutsägbarheten och rubrikrisken inom psykedeliska branschen, bör Compass-investerare förvänta sig ännu mer volatilitet framöver när det går igenom sina försök.

CMPS-citat från TradingView
Field Trip Health (FTRPF)
Field Trip Health är ett annat företag som forskar om en syntetisk psilocybinmolekyl, läkemedelskandidat FT-104. Field Trip tror att FT-104 har en liknande styrka som psilocybin men genererar en kortare period av psykoaktivitet, vilket potentiellt gör det att föredra för användning vid behandling av patienter.

I februari öppnade Field Trip Health sitt Field Trip Natural Products Limited Research and Development Laboratory for Psychedelic Fungi i Mona, Jamaica. Den nya anläggningen är världens första juridiska forskningsanläggning som exklusivt är dedikerad till psilocybin och andra växtbaserade psykedelika.

Field Trip-investerare fick också goda nyheter i juni när företaget officiellt ansökte om att notera sina stamaktier på den amerikanska Nasdaq-börsen. Aktien handlas för närvarande på TSX-börsen i Kanada och på OTC-marknaden i USA, men en Nasdaq-notering kan potentiellt höja aktiens profil avsevärt och gå långt för att öka företagets trovärdighet som en investering.

FTRPF-pris idag av TradingView
Cybin (CLXPF)
Cybin är ett kanadensiskt läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar psykedeliska läkemedel för behandling av psykiska sjukdomar som depression, ångest och missbruk. Cybin kommer snart att påbörja fas 2a-testning av sin ledande läkemedelskandidat CYB001 för behandling av allvarlig depressiv sjukdom. CYB001 är företagets formulering av psilocybin, en förening som minst fyra vetenskapliga studier har visat ge signifikant positiva resultat vid behandling av ångest och depression.

Vid denna tidpunkt är CYB001:s depressionsstudie den primära drivkraften för aktien, men Cybin bedriver också preklinisk forskning om alkoholmissbruk och behandling av terapiresistenta psykiatriska störningar. Lanseringen av kliniska prövningar för något av dessa prekliniska program kan vara en hausseartad katalysator för Cybinaktier.

Cybin har också två prekliniska läkemedelskandidater i CYB003 och CYB004. CYB003 och CYB004 är deutererade tryptaminer, en naturligt förekommande hallucinogen klass av droger som finns iolika växter.

CLXPF-pris idag av TradingView
Numinus Wellness (LKYSF)
I juni 2020 skrev Numinus Wellness historia genom att bli det första börsnoterade företaget i Kanada som beviljades en odlingslicens för att producera och utvinna psilocybin. Numinous har import-, export- och distributionslicenser för DMT, psilocybin, MDMA och andra psykedeliska droger.

Numinus var en tidig ledare inom psykedelisk-fokuserad forskning och öppnade sitt licensierade biovetenskapslabb redan 2012. Numinus har samarbetat med MAPS Public Benefit Corp. för att genomföra MDMA-studier med medkännande åtkomst för posttraumatisk stressyndrom och psilocybin för missbruksrubbningar .

I april lanserade Numinus en ny klinisk fas 1-studie i samarbete med KGK Science för att testa sin egen naturligt härledda psilocybinformulering på patienter. Försöken kan ge användbar information om de potentiella fördelarna med naturligt psilocybin jämfört med syntetiska versioner.

Numinus genererar också intäkter från tredje parts cannabistestning, som företaget återinvesterar i sina psykedeliska initiativ.

Categories
Dimethyltryptamine Ecstasy LSD Meskalin eller Peyote

9 (lagliga) droger som kommer att framkalla en psykedelisk resa

De flesta psykedeliska substanser anses vara olagliga i många länder, men det finns några som motverkar trenden. Från regnskogens växter som används för kraftfulla psykedeliska bryggningar, till den mystiska Morning Glory, här är en lista med 9 ämnen som ger dig en psykedelisk resa.

Ordet psykedelisk kommer från det antika grekiska ordet psychē, som betyder sinne eller själ, och ordet dēloun som betyder att avslöja. Sinneavslöjande psykedeliska substanser kan ofta skapa en djup nivå av förståelse och medvetande med nya insikter om inte bara vårt eget sinne utan om verkligheten och existensen.

Psykedeliska ämnen kan både vara naturliga eller syntetiska. Bland de mest kända psykedelika är LSD, meskalin, psilocybin och DMT. Vissa psykedelika kan vara lagliga medan andra är olagliga. Här är en lista över några av dessa naturligt förekommande psykedelika som är lagliga i vissa länder (typ).

1. HAWAIIAN BABY WOODROSE

Hawaiian Baby Woodrose

 Hawaiian Baby Woodrose (Argyreia nervosa) är en perenn klättrande vinstock med stora hjärtformade blad och vita trumpetformade blommor som är hemma i Indien. Man tror att den aktiva föreningen i den är LSA, en naturligt förekommande psykedelisk alkaloid som är en föregångare till LSD.

När jämfört med LSD, och trots att de har en liknande kemisk struktur , den psykedeliska upplevelsen av LSA är annorlunda. Det är normalt mildare än effekterna av LSD, och ger generellt en mer klarsynt och mer fokuserad high.

Medan utvinning och innehav av LSA är förbjudet i de flesta länder, är det inte den hawaiianska woodrosen i sig.Relaterad artikelMöt Hawaiian Baby Woodrose: A Natural Psychedelic

2. MESCALINE CACTUS

Mescaline Cactus

Den mest kända av de många heliga mescaline kaktusar är Peyote  (Lophophora williamsii), även om det finns andra sorter som San Pedro-kaktusen (Echinopsis pachanoi) eller den bolivianska facklan (Echinopsis lageniformis).

I de flesta länder i världen är mescaline ett kontrollerat ämne och därför olagligt . Kaktusarna som innehåller meskalinet är det dock inte.

I Mellanamerika, i Mexiko och även i sydvästra Texas har Peyote-kaktusen en lång historia av att ha använts för heliga ceremonier och shamanistiska ritualer, med den psykedeliska effekten av kaktusen känd i många tusen år. Även om konsumera meskalin är olagligt i USA och andra länder, är medlemmarna i indiankyrkan vars religion involverar sakramentell användning av peyote är undantagna från förbudet.

3. MORNING GLORY

Morning Glory

Namnet morning glory används för att beteckna mer än 1000 arter av familjen Convolvulaceae, som är blommor som växer i många länder i världen. Vissa arter av morning glory har använts för olika ändamål sedan urminnes tider, som Turbina corymbosa och Ipomoea tricolor. Dessa är också kända under flera andra namn som Heavenly Blue, Pearly Gates eller Flying Saucer. Bevis tyder på att morning glory användes i det antika Egypten, där den fann användning som ett kraftfullt afrodisiakum.

Man tror att den huvudsakliga aktiva ingrediensen i morning glory är LSA, som kemiskt liknar, och en föregångare till, LSD – fastän med en mildare effekt. Det är inte olagligt att äga morning glory-växter, och många odlar dem för prydnadsändamål. Det är dock olagligt att extrahera eller inneha LSA som anses ett kontrollerat ämne i de flesta länder.

MORNING GLORY (IPOMOEA TRICOLOR) 10 GRAMS    

4. SALVIA

Salvia

Salvia divinorum eller Salvia för kort, kallas ibland Sage of the Diviners eller Seers Sage. Det anses vara en av de starkaste naturligt förekommande psykedelika. Växten är infödd i de fuktiga molnskogarna i Mexiko. Präster och shamaner använde Salvia i många hundra år i heliga ritualer för att framkalla visioner och andliga upplevelser.

Den aktiva substansen i Salvia är salvinorin med bladen från växten Salvia divinorum som innehåller den högsta koncentrationen av det.

SALVIA EXTRACT 30X        

5. COLORADO RIVER TOAD (BUFO ALVARIUS)

Bufo Alvarius DMT

 Colorado River Toad (Bufo alvarius), även känd som Sonoran Desert Toad, är en padda som hemligheter ett gift med psykoaktiva egenskaper. Paddans körtlar utsöndrar giftet som innehåller bufotenin och 5-MeO-DMT som kan rökas. I motsats till vad många tror, ​​slickas inte paddan utan “mjölkas” eftersom intag av ämnet är giftigt.

En del anser att paddan är helig och använder giftet från den för andliga ceremonier, mest kända är medlemmarna i “Church of the Toad of Light”. Paddan är infödd i Arizona, New Mexico och Kalifornien och kan också hittas i vissa delar av Mexiko. Även om utvinning och innehav av DMT och bufotenin är förbjudet, sker användningen av paddan för dess psykedeliska effekter så sällan och anses vara så oklar att inte många fall av åtal är kända.

6. MAGIC TRUFFLES

Magic Truffles

Magiska tryffel är de underjordiska utväxterna (sklerotier) av vissa magiska svamparter. De ser och smakar annorlunda från magiska svampar men har liknande psykedeliska effekter. Magiska tryffel kan ge en psykedelisk upplevelse som kan sträcka sig från ovanliga idéer och nya insikter till visioner och djup andlig förståelse och genombrott.

Som är fallet med andra magiska svampar, är den aktiva substansen i tryffel den psykoaktiva substansen psilocybin. Mängden psilocybin och sedan styrkan på effekten kan variera beroende på vilken typ av magisk tryffel som konsumeras och doseringen. Magiska tryffel anses vara olagliga i de flesta länder, men kan köpas lagligt i Nederländerna.

VIEW MAGIC TRUFFLES

7. PASSIONFLOWER

PASSIONFLOWER

Infödd i sydöstra delarna av USA och Centralamerika, passionflower är ett släkte av växter med över 500 arter. Denna vidsträckta grupp inkluderar vinstockar, buskar och vissa sorter av träd. Det är dock inte mångfalden av arter som gör passionsblomman till en lockande psykedelisk, utan alkaloiderna som finns i dess blad och rötter.

Vad vi är intresserade av är passionflowers lugnande och avslappnande egenskaper. När de har torkat blandas Passifloras blad med varmt vatten för att producera en förtrollande brygd som tros lindra spänningar och inre kaos.

Lyckligtvis kunde det inte vara enklare att uppleva passionsblommans avslappnande inflytande. Det är inte bara tillgängligt som ett koncentrerat extrakt, utan det är lagligt att förbereda och konsumera. Örttillskottet avnjuts inte bara som te, utan ett flytande extrakt och tinktur.

PASSIONFLOWER 5X EXTRACT (5 GRAMS)         

8. BLUE LOTUS

BLUE LOTUS

Resa tillbaka i tiden till det antika Egypten, och Nilens stränder skulle ha varit lastade med en berusande näckros känd som blå lotusblomma (Nymphaea caerulea).

Vanligt förknippad med festscener och dans, vad de forntida egyptierna inte visste var att källan till blå lotuseffekter härrörde från den psykoaktiva alkaloiden aporfin. För att inte förväxla med apomorfin (ett mycket allvarligare ämne), tros aporfin interagera med dopaminreceptorer.

Blå lotus var, och är fortfarande, vördad för sina afrodisiakum egenskaper och förmåga att lugna nerver. Kombinationen av dessa effekter gjorde det till ett självklart val för andliga och magiska övergångsriter. Nu kan du utnyttja samma förtrollande krafter tack vare extrakt av blå lotus, som är lagligt i alla utom en handfull länder.

BLUE LOTUS – NYMPHAEA CAERULEA     

9. KANNA

KANNA

Kanna, inte att förväxla med cannabis, är en suckulent som kommer från Sydafrika. Även känd som channa eller kougoed, dess användning härstammar ända tillbaka till förhistoriska jägare-samlare. När kanna tuggas och den resulterande saliven sväljs framkallar det ett milt psykedeliskt tillstånd, ett tillstånd som ansågs förbättra den fysiska och mentala uthålligheten hos våra förhistoriska förfäder.

Även om behovet av att jaga över Sydafrikas slätter har försvunnit, har det inte hindrat kanna från att vara en populär laglig drog att snubbla med.

De goda nyheterna är att du inte längre behöver tugga rå kanna. Växten kommer nu som ett pulveren hel växt, ett extrakt , och du kan till och med göra kanna-te. Ta dig tid att förbereda denna kraftfulla psykedeliska och du kommer känna att spänningen försvinner på ett ögonblick.

Categories
Dimethyltryptamine LSD Uncategorized

Psychonauts Guide to Foraging Mother Nature’s Psychedelics

Det uppskattas totalt att 800 000 växter växer på denna planet just nu och av dem är 120 klassificerade som hallucinogena. Det finns också minst 144 svamparter som innehåller den psykoaktiva ingrediensen psilocybin.

Du kan dessutom hitta landvarelser, havsliv, vetenskapsmän och kroppsliga sekret som ger psykedeliska effekter. I den här artikeln ska jag bryta ner vilka psykedelika som naturligt kan hittas på varje tillfredsställelse.

Observera att detta bara är en allmän guide för att inspirera dig att undersöka vad som resonerar med dig mest. Det finns många psykedelika som du inte kommer att se här eftersom de är syntetiska, producerade i vår egen kropp, kan odlas i ditt hem, eller så känner jag bara inte till dem ännu.

Den här artikeln är utformad speciellt för dig som söker efter naturligt förekommande psykedelika på denna planet (Jorden).

Sydamerika

Flora: Ayahuasca (B. caapi-vinstocken tas bort från sina blad och grenar, täcks till en fiber och bryggs i kokande vatten. Sedan tillsätts blad av Psychotria Viridis, som traditionellt plockas på morgonen), Mimosa Tenuiflora, Anadenanthera Peregrina, Anadenanthera Colubrina, Salvia Divinorum, Peyote, San Pedro (Huachuma), Peruansk Torch Cactus, Sananga, Guarana, Datura, Yakoana, Morning Glory, Echinopsis, Mimosa Tenuiflora, Kakao, Kaffe, Tobak och Coca för att nämna några kan börja med.
Svampar: 50 arter av magiska svampar (Psilocybin, Amanita Muscaria) och ytterligare 53 arter av magiska svampar i Mexiko.
Fauna: Bufo, Kambo, Smenospongia Aurea, Smenospongia Echina, Verongula Rigida och Eudistoma Fragum (Sea Squirt).


Nordamerika

Floror: Turnera Diffusa (Damiana), Calea Ternifolia, Morning Glory, Argyreia Nervosa (Hawaiian Baby Wood Rose), Eschscholzia Californica (California Poppy), Datura, Lophophora, Solanaceae, Muskot och Kava.
Svampar: 22 arter av magiska svampar (Psilocybin, Amanita Muscaria).
Fauna: Sonoran Desert Toad.


Europa

Flora: Gulhornsvallmo, Mandragora Officinarum (Mandrake), Hyoscyamus Niger, Atropa Belladonna, Papaver Somniferum (Opiumvallmo) och Yerba Mate.
Svampar: 16 arter av magiska svampar (Psilocybin, Amanita Muscaria).
Fauna: Eldsalamander, Sarpa Salpa (havsbraxen) och Paramuricea Clavate.


Australien

Flora: Blå Lilly Flower.
Svampar: 19 arter av magiska svampar (Psilocybin).
Fauna: Villogorgia Rubra.


Asien

Flora: Mitragyna Speciosa, Ephedra, Valeriana, Areca Catechu, Rauvolfia Serpentina (indisk ormrot), Atropa Belladonna, Muskotnöt, Papaver Somniferum (Opiumvallmo), Te och Cannabis.
Svampar: 15 arter av magiska svampar (Psilocybin, Amanita Muscaria).
Fauna: Ingen jag känner till.


Afrika

Flora: Silene Undulata, Argyreia Nervosa (Hawaiian Baby Wood Rose), Tabernanthe Iboga, Areca Catechu, Pausinystalia Johimbe, Sceletium Tortuosum, Atropa Belladonna, Khat, Kola Nut och Blue Lilly Flower,
Svampar: 4 arter av magiska svampar (Psilocybin).
Fauna: Paramuricea Clavate.
Arbetar du för närvarande med några psykedelika just nu? Om så är fallet, vad har du för erfarenhet hittills? Om inte, vilken psykedelisk inspirerade dig att dyka upp här idag? Låt oss veta i kommentarerna!

Som alltid sänder jag dig mycket kärlek och positivitet på din resa i Elemental Growth, Ashley Michaud.

Ytterligare resurser

The Encyclopedia of Psychoactive Plants: Etnopharmacology and its applications.
Psilocybin Mushrooms of the World: En identifieringsguide.
Google + Psychedelics naturligt hittade i (nuvarande land).

Categories
Dimethyltryptamine Psilocybin eller magiska svampar

Psilocybe Cubensis: Svampen bakom magin

Kanske fungerar en enkel, jordnära observation som det starkaste beviset på kraften och heligheten hos psykedelika – att de växer naturligt, som en gåva, från vår egen jord. Ingen annan naturligt förekommande psykedelisk illustrerar detta bättre än psilocybinsvampen. Det är viktigt att klargöra att “psilocybinsvampar” eller “magiska svampar” kan syfta på hur många svampar som helst som innehåller psykedeliska föreningar som psilocybin eller psilocin.

Även om det finns många olika typer av psilocybinsvamp, är svamparten Psilocybe cubensis förmodligen den mest populära, särskilt för odling .

VARFÖR CUBENSIS?

Psilocybe cubensis växer naturligt i vissa områden i USA, i hela Central- och Sydamerika, Sydostasien, och Australien. De är så populära för hemodling eftersom de är relativt förlåtande – även inom arten cubensis, vissa specifika stammar har fått rykte om att vara särskilt lätt att växa.

Medan vissa svampstammar inte kan trivas i hemodlade miljöer utan noggranna åtgärder för att exakt återskapa sina naturliga förhållanden, kan cubensis växa bra även under suboptimala förhållanden som är så vanliga med amatörodlingsupplägg. De är också robusta mot förändrade förhållanden, medan känsligare stammar kan skadas av en liten fluktuation i miljön.

B+ och Amazonian cubensis-stammarna är favoritval för nybörjare. Den förmodligen enklaste och populäraste psilocybin cubensis-stammen är dock Golden Teacher-stammen.

GULDEN LÄRARE

Golden Teacher-svampar har ett distinkt utseende, med långa, slingrande stjälkar och breda hattar. De är en favorit bland odlare eftersom de är relativt lätta att underhålla och odla.

Golden Teachers har mild styrka och en mängd olika effekter. Dessa inkluderar visuella förvrängningar, förbättrade färger, lätthet eller yrsel och kraftfulla känslor. Människor rapporterar också att de känner sig euforiska, andligt inställda och uppmärksamma när de tar Golden Teacher-svampar.

Golden Teacher-resor kan ofta vara avslöjande, eller åtminstone insiktsfulla. Som antyds av deras namn, ger dessa svampar kraftfulla lärdomar som finns kvar även efter upplevelsen.

En Golden Teacher-dosering, som de flesta andra psilocybinsvampar, skulle börja på cirka två gram torkad. Två gram borde räcka för att de flesta ska känna några effekter, men inget överväldigande. En högre dos skulle börja med tre eller fler gram, och över fem gram borde vara gott för att uppleva den gyllene läraren i full kraft. De kan träda i kraft på så snabbt som 20 minuter, och upplevelsen varar vanligtvis i fyra till sex timmar.

A handful of magic mushrooms

HUR MAN OLDAR PSILOCYBE CUBENSIS

Oavsett om Golden Teacher, Amazonian, B+ eller någon annan stam är cubensis-svampen en av de enklaste arterna att odla. Med rätt förberedelser och forskning bör du kunna odla din egen inom två månader.

För att odla psilocybin cubensis kan du antingen samla ditt material från grunden eller använd en svampodlingssats. I renaste mening, för att odla svamp, behöver du ett mycelsubstrat och en gästvänlig miljö för att mycelet ska trivas. Cubensis mycelium är helt enkelt den underliggande svampen som växer in i dina ätbara cubensis-svampar.

Eftersom odlingssatser innehåller mycelet och en odlingslåda, gör det odlingsprocessen mycket enkel och okomplicerad – de innehåller redan nästan allt du behöver, och du kan odla utan sporer. Men när du använder odlingssatser finns det en potentiell risk för kontaminering, bristande konsistens och till och med falska produkter .

Ett alternativ är att odla dina svampar från grunden med den så kallade PF Tek-metoden. Det kräver lite mer förberedelser för att sätta ihop materialen men är fortfarande ett enkelt, pålitligt sätt att odla cubensis-svampar hemifrån.

Med PF Tek-metoden skulle du odla ditt mycel genom att injicera cubensis-sporer i burkar som innehåller ett substrat. Substratet fungerar som bördig mark för sporerna att utvecklas och består av brunt rismjöl och vermikulit.

Efter ungefär en månad kommer sporerna att växa till mycel och kolonisera substratet. Dessa substrat “kakor” kan sedan flyttas in i odlingskammare, där de kommer att utvecklas vidare och så småningom frukta. Efter groddning är svampen vanligtvis klar att skördas om ungefär en vecka eller två.

Det är bäst att använda en dehydrator för att torka cubensis-svampar, men ett billigare alternativ är att använda ett torkmedel, som kiselgel.

SLUTSATS

I år , Denver flyttade för att avkriminalisera psilocybin och Oakland gick ett steg längre genom att avkriminalisera alla växtläkemedel. Det är ett säkert kort att  intresset för odling sannolikt kommer att växa. Genom att använda antingen ett odlingsset eller en metod som PF Tek kan du tillförlitligt odla en svamp som psilocybe cubensis på mindre än två månader, med material som är lättillgängligt online eller i butik.

Jämfört med de resurser som krävs för att syntetisera psykedeliska substanser som LSD eller MDMA, är processen att odla psilocybinsvampar inte bara lätt, utan kommer att befria ditt beroende av en extern källa för psykedeliska ämnen och fördjupa din upplevelse när du konsumerar dem.