Psykedelisk Marknad

Psychonauts Guide to Foraging Mother Nature’s Psychedelics

Det uppskattas totalt att 800 000 växter växer på denna planet just nu och av dem är 120 klassificerade som hallucinogena. Det finns också minst 144 svamparter som innehåller den psykoaktiva ingrediensen psilocybin. Du kan dessutom hitta landvarelser, havsliv, vetenskapsmän och kroppsliga sekret som ger psykedeliska effekter. I den här artikeln ska jag bryta ner